PRACOWNIA ARTYSTY

  • klient PAWEŁ ALTHAMER 
  • status PROJEKT 2012 / REALIZACJA 2014 
  • lokalizacja WARSZAWA-WESOŁA 
  • architekciPIOTR BRZOZA ARCHITEKTEN GmbH, BASEL & PROJEKT PRAGA
  • zespół PIOTR BRZOZA, MARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, ŁUKASZ WOLEŃSKI, GOSIA KOCIMA, MACIEJ KOSSOWSKI, KATARZYNA PYKA
  • realizacja złotej kapsułyPRACOWNIA TRYKTRAK
  • zdjęcia PROJEKT PRAGA
  • tekstPIOTR BRZOZA

Według zamysłu inwestora jego pracownia została przyłączona do istniejącej hali przemysłowej jego ojca i uzupełniona o magazyn jego brata. W ten sposób powstał kompleks przestrzeni, w których będą pracować dwie generacje rodzinne - łącząc elementy pracy i życia codziennego.

Zabudowa wypełnia praktycznie całą powierzchnię działki i dzieli ją na przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne służące różnym użytkownikom. Oprócz jednoznacznego podziału na funkcje powstała, jako wartość dodana, wspólna centralna przestrzeń zewnętrzna pozwalająca wszystkim użytkownikom pracować i spotykać się w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.

W pracowni artysta pracuje nie tylko indywidualnie czy z zespołem pomocników,ale zaprasza również grupy do wspólnych działań twórczych. Tym samym bardzo istotne jest stopniowanie stref prywatności: wspólne podwórze, przeznaczony dla prac grupowych parter, antresola do spotkań dla kilku osób oraz całkowicie prywatna, ukryta i wyciszona nisza dostępna z antresoli. To ostatnie znajduje się w plastycznie zdeformowanym złotym obiekcie zawieszonym na zewnętrznej ścianie budynku, nad wejściem na wspólny centralny plac. W ten sposób, jako odpowiedź na charakter pracy artysty, powstaje swoista pętla przestrzenna, w której zewnętrzna forma najbardziej intymnej przestrzeni stanowi jednocześnie domknięcie przestrzeni najbardziej publicznej.